Καταγραφή και επιστημονική έρευνα για τα Σαρακατσάνικα επίθετα. Μια σημαντική επιστημονική έρευνα.

Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2019. Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Καταγραφή και επιστημονική έρευνα για τα Σαρακατσάνικα επίθετα. Μια  σημαντική επιστημονική έρευνα.

Μια Επιστημονική Έρευνα πολλαπλά σημαντική και ταυτόχρονα γοητευτική.
…Τα επώνυμα είναι η ζωντανή παρακαταθήκη της γλώσσας, αλλά και της ιστορίας, της λαογραφίας, των ηθών και εθίμων ενός έθνους…
Συχνά όλοι μας έχουμε αναρωτηθεί, γιατί τόσο εμείς όσο και οι υπόλοιποι άνθρωποι γύρω μας ονομαζόμαστε έτσι κι όχι διαφορετικά. Αυτό το ερώτημα αποτελεί και το πρώτο ερέθισμα , για τη διερεύνηση της καταγωγής μας και της αρχικής σημασίας, γενικά, των οικογενειακών επωνύμων και ειδικότερα των Σαρακατσαναίων. Η συγκεκριμένη έρευνα είναι πολλαπλά σημαντική και ταυτόχρονα γοητευτική.

Είναι γνωστό ότι η  ονοματοθεσία έχει άμεση σχέση με τον ιστορικό βίο και τις περιπέτειες κάθε λαού, με τις ιδιότητες και τις κλίσεις του  και αντλεί το υλικό της από τις καθημερινές ασχολίες του ανθρώπου, από τα αντικείμενα που τον περιστοιχίζουν, από τα περιστατικά της ζωής του. Το γεγονός αυτό, καθιστά τη μελέτη των ανθρωπωνυμίων πολλαπλά χρήσιμη, καθώς απ’ αυτήν προκύπτουν στοιχεία που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της ιστορικής πορείας ενός λαού. Η ακριβής γνώση και ανάλυση του ανθρωπωνυμικού υλικού μας παρέχει στοιχεία ικανά για να ανασυνθέσουμε την εικόνα παλιότερων εποχών και να ερμηνεύσουμε γεγονότα που αφορούν την ιστορική μας πορεία και ιστορία.

Σε αυτή  την προσπάθεια συγκέντρωσης,  σε έναν τόμο,  αυτού του πολύτιμου γλωσσικού υλικού με πολλαπλό ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον για όλους εμάς, θα δημιουργηθούν  και  σε συνεργασία με τον σύλλογο Σαρακατσαναίων φοιτητών Θεσσαλονίκης «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ»,  ομάδες εργασίας ,  που θα είναι επιφορτισμένες  με την συλλογή και την καταχώρηση σε ειδικό αρχείο των  απαραίτητων δεδομένων.  Στη συνέχεια, ο συντονιστής της Ερευνητικής-Επιστημονικής ομάδας για την καταγραφή της Σαρακατσάνικης Λαλιάς, καθηγητής γλωσσολογίας – ελληνικής γλώσσας και διδακτικής κ.  Κώστας Δ. Ντίνας, θα τα επεξεργαστεί γλωσσολογικά με στόχο την συμπερίληψή τους σε έναν τόμο, που θα φτάσει στα χέρια κάθε Σαρακατσάνου.

 Το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει κατάθεση υλικού και για μια μελλοντική πολυεπιστημονική επεξεργασία. Τα επώνυμα είναι ασφαλώς πολύτιμα γλωσσικά στοιχεία, επειδή διασώζουν φωνητικές μορφές που σήμερα χάθηκαν. Η μελέτη τους μπορεί να μας δώσει πολλές και ασφαλείς πληροφορίες για τις διάφορες γλωσσικές αλλαγές που συντελούνται με το πέρασμα του χρόνου. Μπορούν όμως να αξιοποιηθούν και από άλλους ειδικούς επιστήμονες, από το μόχθο των οποίων θα προκύψουν ιστορικά, δημογραφικά, κοινωνιολογικά και άλλου είδους συμπεράσματα.

Τα επώνυμα είναι η ζωντανή παρακαταθήκη της γλώσσας, αλλά και της ιστορίας, της λαογραφίας, των ηθών και εθίμων ενός έθνους. Αποτελούν τον σύνδεσμο των συγγενών μελών ενός γένους τα οποία έχουν μεταξύ τους δεσμούς αίματος και ανάγουν την καταγωγή τους σε έναν κοινό γενάρχη. Με τη μελέτη τους επομένως οι διάφοροι ερευνητές μπορούν να οδηγηθούν σε πολλά και ασφαλή συμπεράσματα: να ανιχνεύσουν και να συγκρίνουν τις πολιτιστικές περιπέτειες των Σαρακατσαναίων, να καταγράψουν την εθιμική παράδοση, τη θρησκευτική πίστη, τις προλήψεις και δεισιδαιμονίες, τον λαϊκό πολιτισμό, τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες επίσης μπορούν να προσεγγίσουν με ασφαλή τρόπο στη γνώση των πληθυσμιακών μεταβολών, εποικήσεων, μεταναστεύσεων και να εντοπίσουν τον συγχρωτισμό και την επικοινωνία του συγκεκριμένου πληθυσμού με άλλους καθώς και τις επιδράσεις που ανταλλάχθηκαν.

Τα ονόματα ζουν τη δική τους ζωή και μας μεταφέρουν ένα μήνυμα, άλλοτε φανερό, άλλοτε λίγο διαφοροποιημένο και άλλοτε πεισματικά κρυμμένο σε βαθμό που το όνομα να φαίνεται πως δεν έχει καμιά σημασία ―πράγμα, που όμως δε συμβαίνει. Μένει σε μας χρησιμοποιώντας κάθε δυνατή πληροφορία (ιστορική, γλωσσική, πραγματολογική), να ανιχνεύσουμε το μήνυμα που μεταφέρουν και να το χρησιμοποιήσουμε για την καλύτερη κατανόηση της ιστορίας και του πολιτισμού μας.

SSFTH Sarakatsanika Epitheta poster

Μοίρασε το